„Kdyby to bylo možné, chodil bych do školy jako žák. Protože to nejde, chodím tam holt jako učitel“


Peter Jilemnický      

czu2

Cvičná škola ČZU

 

Na základě dlouholeté úspěšné spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, katedrou pedagogiky, byla naše škola Prof. Ing. Josefem Kozákem, DrSc., Dr.h.c., rektorem ČZU, ustanovena CVIČNOU ŠKOLOU této univerzity.

Zajišťujeme spolupráci v oblasti řízené pedagogické praxe posluchačů doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování i v dalších oblastech týkajících se vzdělávání