„Já jsem otázku pochopil, pane učiteli. Ale nemůžu za to, že jste Vy nepochopil mojí odpověď...“


Hodina matematiky ve 4.C      

projekty

Projektová činnost školy

Projektovým koordinátorem je Mgr. Kateřina Klepsová.

 

Přeshraniční spolupráce – Stříbro – Weiden 2007

Cíle:

 • navázání osobních vztahů a přátelství mezi žáky a učiteli partnerských škol
 •  seznámení se s historií i současností příhraničních regionů
 • oboustranné zkvalitnění odborné výuky
 • dlouhodobá a trvalá spolupráce mezi školami i v dalších oblastech (kultura, sport, vzdělávání …)

Doba realizace:

 • říjen – prosinec 2007

 

Mládež regionu utváří společně svoji profesní budoucnost

Cíle:

 • zřízení prostoru pro jazykové vzdělávání
 • uskutečňování žákovských výměn
 • společná setkávání učitelů partnerských škol

Doba realizace:

 • 1.8. 2008 – 31.7.2013

 

Poznáváme naši společnou minulost

Cíle:

 • příprava výstavy o historii školství na Stříbrsku
 • zmapování česko-německého vývoje školství na Stříbrsku od konce 19. století
 • vznik DVD nosiče

Doba realizace:

 • 1.7. 2009 – 31.10. 2009

 

 „EU – peníze školám“ – „Učíme se pro život

Cíle:

 • tvorba nových vzdělávacích materiálů (DUMy/PL)
 • v rámci individualizace – vznik nového předmětu

 Doba realizace:

 • 1.6. 2012 – 31.5. 2014