Bez n‡zvu-1

„Operační progam vzdělávání pro konkurenceschopnost“

 

Od 1. 9. 2014 realizuje VOŠ a SZeŠ Benešov společně s partnerskou školou SOŠ Stříbro projekt OP VK 1.1 s názvem „Zvyšování kvality praktického vyučování žáků ve vlastním středisku praxe i v reálném pracovním prostředí“ a registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0064. Cílem projektu je zkvalitnit praktický výcvik žáků na VOŠ a SZeŠ Benešov a SOŠ Stříbro, seznámit žáky s moderními a inovativními technologiemi, technikami a pracovními postupy ve studovaném oboru a do jejich praktického vzdělávání více zapojit odborníky z praxe. Vedle realizovaných učebních praxí ve vlastních střediscích praxe a individuálních a prázdninových praxí žáků v partnerských podnicích, jsou součástí projektu i exkurze žáků do zahraničí,  dále kurzy navazující na standardní výuku, rozšiřující odborné kompetence žáků a zvyšující jejich kvalifikaci. Neméně důležitá je i podpora osobnostního a kariérního růstu žáka realizovaná prostřednictvím vzdělávacího kurzu a setkání žáků se zástupci zaměstnavatelů. Projekt byl podpořen částkou 7 399 609,03 Kč, kdy podíl na nákladech SOŠ Stříbro je ve výši 2 205 356,14 Kč.