logo2

„Revitalizace Domova mládeže Sokolská“

Dotace Operačního programu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR

Název prioritní osy:

  • 2-Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí

Stručný obsah projektu:

  • Zateplení fasády a stropu pod půdou, výměna tvorových výplní, výměna topného zdroje. Nahrazení vytápění na uhlí za kotel na zemní plyn.

Cíle:

  •  Snížení energií a nákladů po realizaci opatření, snížení CO2. Zlepšení životního prostředí.

Doba realizace:

  • 16.5.2011 – 29.9.2011

Celkem profinancováno:

  • 3 463 583,- Kč
  • z toho dotace ze Státního fondu 2 186 647,95 Kč, ze Státního rozpočtu: 128 626,35 Kč

Ostatní výdaje hrazeny z rozpočtu Plzeňského kraje.