„Chceš-li mít vzdělaného syna, vdej se za učitele.“


Vietnamské přísloví      

skolskarada

Školská rada

 

 

Mgr. Pavel Herbst za pedagogické pracovníky
Bc. Iveta Veličkinová za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků
Mgr. Miroslav Nenutil za zřizovatele školy