„Říkáte maturita?!? V životě jsem o takový hospodě neslyšela...“


J. Kunešová, 4.B      

studenti03

Maturitní zkouška 2019

1. Společná část maturitní zkoušky 2016/17

2 povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
 • cizí jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) nebo matematika (didaktický test)

 

2. Profilová část maturitní zkoušky 2016/17

Studijní obor: 41-41-M/01 Agropodnikání

Povinné zkoušky

 1. Odborné předměty – Pěstování rostlin, Chov zvířat (ústní)
 2. Ekonomické předměty – Ekonomika a podnikání, Účetnictví (ústní)
 3. Praxe (praktická zkouška)

Nepovinné zkoušky

 1. Základy mechanizace (ústní)
 2. ICT (ústní + praktická)

Studijní obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky

 1. Veřejná správa (ústní)
 2. Právo (ústní)
 3. Odborná praktická zkouška (praktická zkouška)

Nepovinné zkoušky

 1. Ekonomika (ústní)
 2. Cizí jazyk 2 (RJ, AJ, NJ) (ústní)

Studijní obor: 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Povinné zkoušky

 1. Chemie (ústní)
 2. Biologie (ústní)
 3. Technologické procesy (vypracování maturitní práce a její obhajoba)

Nepovinné zkoušky

 1. Člověk a prostředí (ústní)
 2. Cizí jazyk 2 (RJ, AJ, NJ) (ústní)