„Teorie je, když všechno víme, ale nic nefunguje.
Praxe je, když všechno funguje, ale nikdo neví proč.
My jsme spojili teorii s praxí, nic nefunguje a nikdo neví proč.“


Neznámý autor      

praxe

Praxe oboru Agropodnikání

1. ročník

 • 2 týdny individuální praxe – školní zahrada při SOŠ, Ostrov u Stříbra – chov krůt
 • 2 týdny odborné praxe – sklizňové práce, prázdninová praxe na školní zahradě při SOŠ

2. ročník

 • 2 týdny individuální praxe – školní zahrada při SOŠ, koně PONYfarm Kladruby
 • 2 týdny odborné praxe – 1 týden zahradnické práce na školní zahradě, 1 týden v zemědělských podnicích

3. ročník

 • 2 týdny individuální praxe – školní hospodářství při SOŠ, rostlinná výroba Kladruby
 • 3 týdny odborné praxe v zemědělských podnicích a na školním hospodářství (1 týden ŠH)

4. ročník

 • 2 týdny individuální praxe – školní hospodářství při SOŠ, živočišná výroba Kladruby
 • 1 týden odborné praxe – zemědělské podniky a společnosti, školní hospodářství při SOŠ

Praxe oboru Přírodovědné lyceum

1. ročník

 • praxe probíhá koncem školního roku a v průběhu letních prázdnin na školním hospodářství
 • studenti nacvičují manuální dovednosti při sklizni zeleniny

 2. ročník

 • praxe v Agroservisu Tachov je začleněna do odborného předmětu technologické procesy
 • pracovištěm je velkokapacitní silo, přípravna krmiv a mlýn
 • studenti se seznamují s pracovními podmínkami v potravinářském a krmivářském provozu, se základními výrobními technologiemi, strukturou podniku, dělbou práce, pochopení vzájemných souvislostí a propojení jednotlivých úseků

 3. ročník

 • v rámci předmětu biologie probíhá praxe v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. • studenti provádějí pomocné ošetřovatelské práce (připravují krmení, čistí kotce) a pomocné zahradnické práce
 • praxe na Správě CHKO Český Les na Přimdě a v Mariánských Lázních (Správa CHKO Slavkovský les) je začleněna do odborného předmětu člověk a prostředí
 • studenti se seznamují s činností správy chráněné krajinné oblasti, přípravou naučných stezek, výukovými programy a ochranou životního prostředí
 • menší skupina studentů bude vykonávat praxi na odboru ŽP Nýřany, pracoviště Plzeň

 Praxe oboru Veřejnosprávní činnost

2. ročník

 • 1 týden individuální PX na obecních a městských úřadech (termín a pracoviště určuje škola)
 • 2 týdny blokové PX na obecních, městských a magistrátních úřadech (termín určuje škola, pracoviště si vybírají žáci podle zadaných kriterií a místa bydliště)

 3. ročník

 • 1 týden individuální PX ve školním bufetu
 • 2 týdny blokové ekonomické PX (termín určuje škola, pracoviště si vybírají žáci podle zadaných kriterií a místa bydliště)

4. ročník

 • 1 týden individuální PX ve školním bufetu
 • 2 týdny blokové PX u Okresního soudu v Tachově.

Výstupem praxe je deník praxe nebo zpráva z praxe a hodnocení studenta oprávněnou osobou na pracovišti. Žákem zpracované dokumenty a hodnocení jsou podkladem pro hodnocení v předmětu Veřejná správa, Ekonomika nebo Právo.