„Než vzniklo zemědělství, šplhali lidé po stromech a vyhrabávali v zemi kořínky a bulvy. Pak ale lidé dostali chuť na pivo a museli začít se zemědělstvím.“


Bývalý student oboru Ag      

matys

41-41-M/01 Agropodnikání

Garantem oboru je Ing. Vlastimil Matys.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopen:

 • jasně formulovat problémy, vystihnout podstatu věcí, zdůvodnit své tvrzení
 • dorozumět se jedním cizím jazykem
 • pracovat s počítačem, ovládat textový editor a tabulkový kalkulátor
 • organizovat práci v zemědělském provozu
 • využívat, ovládat, seřizovat a udržovat mechanizační prostředky a technologická zařízení
 • posoudit ekonomické ukazatele výroby
 • ekonomicky využívat suroviny, energii, materiály
 • vést běžné pracovní záznamy a účetnictví
 • provádět laboratorní rozbory
 • respektovat zásady tvorby a ochrany životního prostředí

Uplatnění absolventa

 • jako zemědělský technik, samostatně hospodařící zemědělec
 • jako pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu
 • jako poradce organizací a podnikatelů pro zemědělství
 • jako pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků
 • jako odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje regionu v EU

Vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (německý, anglický)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Tělesná výchova
 • Biologie a ekologie
 • Chemie
 • Základy mechanizace
 • Informační a komunikační technologie
 • Pěstování rostlin
 • Chov zvířat
 • Ekonomika a podnikání
 • Praxe
 • Psaní na stroji
 • Motorová vozidla
 • Veterinářství
 • Účetnictví
 • Obchodní korespondence

Časopis Zemědělská škola

image005