"H2SO5"


J. Cimrman      

sestakova

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Garantem oboru je Mgr. Pavla Flajtingrová

 

Vyučované předměty

  • Český jazyk a literatura, Matematika, Anglický a Německý jazyk, Základy společenských věd, Chemie, Biologie, Fyzika, Dějepis, Zeměpis, Tělesná výchova , ICT
  • Technologické procesy, Člověk a prostředí, Biotechnologie, Semináře z biologie a chemie, Základy zahradní architektury, Exotická zoologie, Základy ekonomického myšlení, Korespondence
  • Řidičský průkaz skupiny B za zvýhodněnou cenu

Uplatnění absolventa

Nebude-li pokračovat ve studiu, uplatní se vzhledem k získaným obecně-odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, ICT, potravinářství zemědělství v činnostech laboratorního i provozního charakteru v administrativě a správní činnosti v oblastech příslušné profilace.