"H2SO5"


J. Cimrman      

sestakova

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Garantem oboru je Mgr. Jana Šestáková.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopen:

 • komunikovat ve dvou cizích jazycích (výběr z NJ, AJ a RJ)
 • pracovat s ICT, ovládat základní i odborný SW
 • studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zaměřených na BI, CH, životní prostředí, potravinářství, zemědělství, veterinářství, farmacii a další obory
 • kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti
 • používat efektivně matematické vědomosti a dovednosti

Uplatnění absolventa

Nebude-li pokračovat ve studiu, uplatní se vzhledem k získaným obecně-odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, ICT, potravinářství zemědělství v činnostech laboratorního i provozního charakteru v administrativě a správní činnosti v oblastech příslušné profilace

Vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I (německý, anglický)
 • Cizí jazyk II (německý,ruský jazyk)
 • Dějepis
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Zeměpis
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Člověk a prostředí
 • Technologické procesy
 • Seminář z biologie
 • Seminář z chemie
 • Biotechnologie
 • Zemědělství
 • Odpady
 • Výživa