„Náplní práce státního úředníka je předávat informace, jenž jsou nepodstatné, o věcech, které nejsou důležité, lidem, kteří je nepotřebují.“


Neznámý státní úředník      

vrtelkova

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Garantem oboru je Mgr. Petra Vrtělková.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopen:

 • kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích (výběr z němčiny, angličtiny a ruštiny)
 • samostatné i týmové práce
 • orientovat se ve všech právních odvětvích, zejména v oblasti správního práva
 • pracovat s právními normami a dokumenty
 • vykonávat správní činnost a agendu
 • uplatnit získané znalosti z územní ekonomiky, finančního plánování a hospodaření a účetní evidence
 • zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci
 • pracovat s různými zdroji informací
 • využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky

Uplatnění absolventa

 • jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy
 • pracovník celní správy

Vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk 1 (německý, anglický)
 • Cizí jazyk 2 (německý, ruský jazyk)
 • Dějepis
 • Zákl. společenských věd
 • Matematika
 • Základy přírodních věd
 • Společenská kultura
 • Tělesná výchova
 • Zeměpis
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Správní řízení
 • Technika administrativy
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Informační a komunikační technologie