„Jsou tři druhy matematiků: ti, co umějí počítat, a ti, co počítat neumějí.“


Johan Wolfgang Einstein      

studenti05

Přijímací řízení pro šk. rok 2016/17

Počty přijímaných uchazečů

Ředitel školy dle § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na úřední desce a na www stránkách školy maximální počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 (1. kolo)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – 30 uchazečů
  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum – 30 uchazečů
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 uchazečů

Dokumenty k přijímacímu řízení naleznete zde.