Kariérové poradenství, podpora žáků a rozvoj pedagogů na SOŠ Stříbro

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007894
Datum realizace: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora žáků skrze kariérního poradce, rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemné spolupráce v rámci školy i s dalšími školami a zapojení externistů z praxe do výuky.

 

Aktivity projektu:

  • Podpora žáků skrze školního kariérového poradce v rozsahu 10% pracovního úvazku po dobu min. 23 měsíců.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemných návštěv a sdílení s pedagogy dalších (16 hodin), 4 bloky vzájemné spolupráce pedagogů naší školy v oblasti rozvoje podnikavosti u žáků SŠ a vzdělávání našich pedagogů v oblasti ICT (24 hodin DVPP, min. 20 zapojených osob).
  • Vzdělávání pedagogů formou spolupráce s externím odborníkem z praxe v rozsahu 3 bloků po 30 hodinách spolupráce.
  • Zapojení ICT technika do výuky relevantních předmětů na naší škole v rozsahu 100 výukových hodin.

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo_opvvv